loca architekti

Locus v latinském významu – místo, locus jako termín v matematice – množina všech bodů, jejichž souřadnice splňují danou rovnici nebo podmínku (základní informace pro projekt – množinu bodů). A především local jako lokální, proto loca architekti

Místo a kontext utváří v našich projektech hlavní mantinely hřiště pro architekturu. Architekturou je pro nás téměř cokoli. Od deštníku až po soubor staveb. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a hledáme nejlepší funkční, provozní a estetické řešeni s přesahem. 

Zajímají nás projekty všech měřítek. V průběhu tvorby vás provedeme všemi fázemi projektu od architektonické studie po realizaci. 

Po společném studiu na FA ČVUT a zásadních zkušenostech na fakultách architektury ve Španělsku se naše profesní cesty rozešly, abychom se po letech opět profesně setkaly. Rozhodly jsme se, že chceme architekturu dělat jinak – s radostí a lehkostí.

Ing. arch. Lucie Kirovová, Ph.D.

Ing. arch. Tereza Dufková

nase obrázky