loca architekti

Locus v latinském významu – místo, locus jako termín v matematice – množina všech bodů, jejichž souřadnice splňují danou rovnici nebo podmínku, a především local jako lokální, proto loca architekti

Místo a kontext představují v našich projektech hlavní mantinely hřiště pro architekturu. Architekturou je pro nás cokoli, architektura je prostor, ve kterém žijeme. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a hledáme nejlepší funkční a estetické řešeni, které nabídne nevšední prožitek z prostoru a bude příjemné pro naše klienty.

Po společném studiu na FA ČVUT a zásadních zkušenostech na fakultách architektury ve Španělsku se naše profesní cesty rozešly, abychom se po letech opět profesně setkaly. Rozhodly jsme se, že chceme architekturu dělat jinak – s radostí a lehkostí.

 

Lucie Kirovová, Tereza Beranová

nase obrázky